OlyBet Club Rewards pravila

I OPĆE ODREDBE 

1. OlyBet Club Rewards Card je osobna nagradna kartica (u daljnjem tekstu “Club Rewards Card”) koju privatnoj osobi izdaje INTERNATIONAL EVONA d.o.o., adresa: Stepinčeva 36 Stobreč 21311, reg. kod: HR76118645526, (u daljnjem tekstu “OlyBet Automat Club” ili “OlyBet”) koja korisniku omogućuje stjecanje nagradnih bodova (u daljnjem tekstu “Nagradni bodovi”) tijekom igranja i primanje pogodnosti na pružene proizvode i usluge. 

2. Club Rewards Card vrijedi u svim OlyBet automat klubovima u Hrvatskoj. 

3. Informacije o razinama Club Rewards kartice i važećim pogodnostima dostupne su na web stranici https://olybetautomatklub.hr/hr/olybet-club-rewards  

 

II UVJETI I ODREDBE ZA DOBIVANJE I KORIŠTENJE CLUB REWARDS CARD 

4. Kako bi zaprimila Club Rewards Card osoba mora ispuniti odgovarajući zahtjev, nakon čega će se izdati Club Rewards Card. Izdavanje Club Reward kartice na temelju ispunjenog i potpisanog zahtjeva smatra se sklapanjem ugovora između OlyBet-a kao jedne ugovorne strane i korisnika kartice kao druge ugovorne strane. 

5. Napominjemo kako su korisnici sami odgovorni da pruže istinite podatke prilikom ispunjavanja zahtjeva jer bez njih OLYBET ne može pružiti uslugu u potpunosti. OLYBET pridržava pravo u slučaju sumnje u istinitost pruženih podataka, a u nemogućnosti verifikacije istih da ne izda Club Reward Card. 

 6. Club Rewards Card je vlasništvo OlyBet-a, a pravo korištenja dodijeljeno je korisniku Club Rewards Card (u daljnjem tekstu "korisnik"). 

7. Za primanje pogodnosti Club Rewards kartice, karticu je potrebno predočiti zajedno s narudžbom. 

8. Club Rewards Card je osobna kartica i ne smije se dati na korištenje drugim osobama. Zaposlenik može zatražiti identifikacijski dokument korisnika za identifikaciju. OlyBet ima pravo otkazati i oduzeti Club Rewards Card u slučaju zlouporabe. 

9. OlyBet mora biti odmah obaviješten pozivom na +385 21 326891 ako se Club Rewards Card izgubi ili bude ukradena. Izgubljena ili ukradena Club Rewards Card će tada biti otkazana. 

10. Za izdavanje nove Club Rewards kartice, korisnik mora kontaktirati bilo koji od OlyBet automat klubova. Naknada za izdavanje nove Club Rewards kartice iznosi 1 euro. 

11. OlyBet nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu korisniku radnjama koje su izvršene s Club Rewards karticom, a koja je izgubljena ili ukradena ili koja uslijed nekih drugih okolnosti više nije u posjedu korisnika. 

12. OlyBet pridržava pravo ne izdati Club Rewards Card Korisniku bez obveze utemeljenja i tumačenja takve odluke. 

13. Korisnik može podnijeti zahtjev za otkazivanjem Club Rewards Card u bilo kojem trenutku podnošenjem odgovarajućeg pismenog zahtjeva OlyBet-u. 

14. OlyBet ima pravo otkazati Club Rewards Card i poništiti zarađene nagradne bodove ako: 

a. Korisnik nije koristio Club Rewards Card 12 uzastopnih mjeseci (osim ako nije drugačije dogovoreno); 

b. je Club Rewards Card  korištena suprotno ovim Uvjetima. 

c. je korisnik prekršio Zakon o igrama na sreću, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ove Uvjete, pravila i kućni red OlyBet automat klubova ili druga pravila i propise koje je postavio OlyBet automat club. 

15. OlyBet nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisniku u vezi sa otkazivanjem Club Rewards Card osim ako i u mjeri u kojoj takvo isključenje odgovornosti nije dopušteno važećim zakonodavstvom. 

 

III OSTVARIVANJE NAGRADNIH BODOVA NA CLUB REWARDS CARD  

16. Kako biste ostvarili nagradne bodove, umetnite Club Rewards karticu u čitač kartica prije igranja na automatu. 

17. Broj zarađenih nagradnih bodova izračunat će se na temelju zbroja oklada napravljenih tijekom igre i ovisno o shemi zarađivanja primjenjivoj na datum aktivnosti. 

18. Vrijednost zamjene nagradnih bodova je: 100 nagradnih bodova = 1 euro. 

19. Nagradni bodovi mogu se koristiti za plaćanje proizvoda i usluga te za sudjelovanje u igrama i kampanjama. Stanje nagradnih bodova Korisnika smanjuje se za iskorištene nagradne bodove, osim ako OlyBet ne odredi drugačije. 

20. OlyBet zadržava pravo promjene salda nagradnih bodova korisnika ako i u mjeri u kojoj se saldo promijenio zbog greške u sustavu, pogreške ili prijevarnih radnji Korisnika. 

21. Informacije o nagradnim bodovima i saldu nagradnih bodova (vidi dolje) korisnika mogu se dobiti u Korisničkom predvorju (User lobby) pod Nagrade mog kluba (My Club Rewards) i u svim OlyBet automat dvoranama. 

22. Nagradni bodovi ostaju važeći 12 mjeseci nakon posljednjeg korištenja Club Rewards kartice. 

23. Nagradni bodovi su predviđeni za Korisnika i ne mogu se donirati, prodati ili na drugi način prenijeti na druge osobe. 

 

IV NAGRADNI BODOVI I RAZINE 

24. The Rewards Tier Points (nagradne razine) određuju razinu članstva koju korisnik može dobiti korištenjem Club Rewards Card.

25. Postoji 5 razina članstva u programu Club Rewards i to sljedeći (najniža razina prva): 

  • BONUS 

  • BRONZE 

  • SILVER 

  • GOLD 

  • DIAMOND 

 

26. Ako Korisnik ne ispunjava zahtjeve potrebne za održavanje svoje razine Club Rewards Card, OlyBet ima pravo uskladiti razinu i povezane pogodnosti koje se primjenjuju na Korisnika s razinom čije je zahtjeve Korisnik ispunio. Dodatno, OlyBet ima pravo odlučiti da ne zatvori (višu razinu) Club Rewards Card koja je ranije izdana Korisniku, ali se pogodnosti korisniku pružaju samo prema razini koju je korisnik ispunio. 

27. Zlatne i dijamantne razine članstva ne podliježu automatskim nadogradnjama. Korisnici koji su prikupili potrebnu količinu bodova za dobivanje zlatne ili dijamantne razine nadograđuju se ručno prema vlastitom nahođenju OlyBeta. Nadalje, OlyBet pridržava pravo da ručno nadogradi bilo koju korisničku razinu članstva, prema vlastitom nahođenju. 

28. Imajte na umu da Rewards Tier Bodovi određuju samo razinu članstva Korisnika i da ih nije moguće iskoristiti niti prenijeti te se ne mogu koristiti za klađenje i plaćanje proizvoda. 

 

V IZRAČUNI PRIKUPLJANJA I OSTVARIVANJA NAGRADNIH BODOVA I NAGRADNIH RAZINA 

29. Nagradni bodovi i bodovi nagradnih razina skupljaju se i izračunavaju na isti način korištenjem Club Rewards kartice. 

30. Nagradni (Tier) bodovi prikupljaju se na sljedeći način: 

1. SLOTOVI – Uložite 4 € da biste dobili 1 bod 

2. ELEKTRONIČKI RULET – Uložite 8 € da biste dobili 1 bod 

Primjer: Ako igrate na automatima s ulogom od 0,50 € po vrtnji tijekom 1 sata (600 okretaja), zaradit ćete približno 75 klupskih nagradnih bodova. Nakon što zaradite 500 Club Rewards bodova, bit ćete unaprijeđeni na našu brončanu razinu! 

31. Ispod su potrebni bodovi koje je potrebno prikupiti za održavanje trenutne razine ili za nadogradnju na višu razinu članstva. Imajte na umu da se potreban broj bodova mora sakupiti unutar 6 mjeseci. 

  1. BONUS​​ – 0 TO 500 POINTS​​ 

  1. BRONZE – 501 TO 5,000 POINTS​​ 

  1. SILVER​​ – 5,001 TO 50,000 POINTS​​ 

  1. GOLD – 50,001+ POINTS​​ 

  1. DIAMOND​​ – SAMO S POZIVNICOM 

 

VI OSTALI UVJETI I ODREDBE 

32. OlyBet ima pravo promijeniti sadašnje Uvjete i odredbe za Club Rewards Card obavještavajući Korisnike unaprijed najmanje 1 (jedan) mjesec putem web stranice OlyBet Automat Cluba https://olybetautomatklub.hr/hr/obrada-osobnih-podataka te putem e-mail adrese dostavljene od strane Korisnika. Korisnik ima pravo otkazati Club Rewards Card podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u slučaju da se Korisnik ne slaže s izmjenama Uvjeta. Ukoliko Korisnik do stupanja na snagu izmijenjenih Uvjeta ne podnese (u predviđenom roku) zahtjev za gašenje Club Rewards Card, smatrat će se da je suglasan s izmjenama. 

33. Na ove Uvjete i odredbe OlyBet Club nagradne kartice primjenjuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske. Svi sporovi proizašli iz Odredbi i Uvjeta Club Rewards Card rješavat će se pregovorima; ako se sporazum ne može postići, spor će se riješiti pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj.